فصلنامه نقد کتاب هنر- اخبار سلایدر صفحه اول
نشست نقد و بررسی «فرهنگ موضوعی فارسی»

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/6/6 | 
محمد شادروی‌منش در نشست نقد و بررسی «فرهنگ موضوعی فارسی» گفت: عمده‌ترین تفاوت این کتاب با آثار دیگر از نظر روشی و شاکله‌اش است، چراکه این فرهنگ تعریف دارد و علاوه‌بر گردآوری لغات تعریف درستی در علوم مختلف ارائه کرده است.
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه نقد کتاب هنر:
http://artbr.faslnameh.org/find.php?item=1.116.28.fa
برگشت به اصل مطلب