فصلنامه نقد کتاب هنر- اخبار سلایدر صفحه اول
فرهنگ ایرانی بر امپراتوری عثمانی مسلط بود

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/6/6 | 
غلامرضا امامی، مترجم و پژوهشگر، در نشست کتاب «امپراتوری عثمانی» با اشاره به نفوذ جهانی فرهنگ ایرانی درباره تأثیر‌پذیری امپراتوری عثمانی از این فرهنگ گفت: اینالجیق معتقد بود که فرهنگ مسلط در دوران حکومت عثمانی فرهنگ ایرانی بود.
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه نقد کتاب هنر:
http://artbr.faslnameh.org/find.php?item=1.116.27.fa
برگشت به اصل مطلب