فصلنامه نقد کتاب هنر- اخبار سلایدر صفحه اول
نشست نقد و بررسی مجموعه «داستان‌ها و افسانه‌های ملل»

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/6/6 | 
حسین فتاحی، در نشست نقد و بررسی مجموعه «داستان‌ها و افسانه‌های ملل» گفت: در تقسیم‌بندی فرمی و ژانری افسانه‌ها و قصه‌ها از قدیمی‌ترین و مؤثرترین فرمی هستند که روی خواننده اثر می‌گذارند.
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه نقد کتاب هنر:
http://artbr.faslnameh.org/find-1.116.25.fa.html
برگشت به اصل مطلب